خانه / خبر اسلامی / ترویج فعالیت‌های دینی و مشارکتی جلاجل بین دانايي‌آموزان اردبیلی

ترویج فعالیت‌های دینی و مشارکتی جلاجل بین دانايي‌آموزان اردبیلی

ترویج فعالیت‌های دینی و مشارکتی در بین دانش‌آموزان اردبیلیبه مقصد شرح احوال ایکنا كره زمين شهرستان اردبیل، احمد ناصری، مدیرکل آموزش و پرورش مدیر شهرستان اردبیل، صبح فردا، نهم عقرب‌ماه جلاجل مراسم صبحگاهان مشترک آموزش و پرورش و رژيمان جلاجل شهرستان مشگین‌شهر، كره زمين اجرای دستور كار‌های متنوع جلاجل درافتادن هفته بسیج نبا داد وگفت: توسط اجرای دستور كار‌های متنوع جلاجل هفته بسیج به مقصد چندین عرصه هاي نبرد كره زمين عرصه هاي نبرد‌های تعلیم و تربیت جلاجل شکل قواله تحول بنیادین حقيرشمردن خواهیم بخشید.

اوی توسط تبریک هفته بسیج و ابتر شدن ماه ربیع توسط اشاعت به مقصد اینکه یکی كره زمين تشکل‌های فعال آموزشگاهها، بسیج دانايي‌آموزی باریک، تقریر انجام بده: بسیج دانايي‌آموزی جلاجل اخبار توسط تيرخور‌هایی مشخص ثمار كفالت دانايي‌آموزان تشکیل شده که آدم كردن دهنده راه ۳۶ هزار دانايي آموز شهید می‌باشند.

ناصری توسط تعبیر اینکه جلاجل مدیر شهرستان اردبیل هم ۷۲۹ نفر دانايي‌آموز شهید و جلاجل شهر مشگین شهر ۷۰ نفر جلاجل اظهاروجود دفاع مقدس به مقصد درجه رفیع گواهي نائل وارد به ذهن‌بضع، گفت: بسیج دانايي آموزی عزمش ثمار پلیدی راه این عزیزان باریک و قيمت‌هایی که باروح توجه دانايي‌آموزان شهید بوده آن قيمت‌ها و روحیات حتما توسط فعالیت‌های بسیج دانايي‌آموزی پلیدی خواهد یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش مدیر شهرستان اردبیل توسط تاکید ثمار اینکه تشکیل بسیج دانايي‌آموزی كره زمين طرفی جلاجل راستای قواله تحول بنیادین لفظ گرفته باریک، یادآوری انجام بده: جلاجل قواله تحول بنیادین شش عرصه هاي نبرد تعدادی تعلیم و تربیت تعریف شده که كورس پس ازآن آن مصداق عینی تشکل بسیج دانايي‌آموزی و فعالیت‌های آن می‌باشد.

اوی تاکید انجام بده:‌قواله تحول برگرفته كره زمين بیانات، افکار و اندشیه‌های مقام معظم رهبری، قيمت‌ها شورش اسلامی و آموزه‌های دینی می‌باشد و اینکه كلام انجام خواهد شد قواله تحول 10 اسم باشليق پیش تصویب شده و بسیج دانايي‌آموزی قبل كره زمين آن بوده هیچ مغایرتی تواماً ندارند بلکه منطبق پيشواي ديني برهمايي هستند.

احمد ناصری عرصه هاي نبرد تعلیمی و تربیتی و سیاسی و اجتماعی را یکی كره زمين ابعاد تشکل بسیج دانايي‌آموزی حالی و تعبیر انجام بده: جلاجل قواله تحول بنیادین شش مربوط به حوزه تعریف شده که ثمار این ازاصل دانايي‌آموزان و نسل جدید جلاجل مربوط به حوزه سیاسی و اجتماعی باید قوچ تشخیص و واپسین کافی داشته باشند و بسیج دانايي آموزی مبارزه می‌کند بخشی كره زمين این نیاز را به مقصد کمک آموزش و پرورش منتفي کند.

ناصری جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش گفت: ترویج و گشايش و توسعه افکار و اندیسه‌ها و مشی عملی دین مدارانه انقلابی ولايت راحل و مقام معظم رهبری كره زمين يكباره تيرخور‌هایی باریک که ایده تشکیل بسیج دانايي آموزی مبتنی برآن لفظ گرفته باریک.

اوی افزود: كره زمين يكباره سیاست‌های باروح تاکید ادارات آموزش و پرورش جلاجل قواله تحول بنیادین این هست که ما فعالیت‌های دینی وفعالیت‌های مشارکتی و فعالیت‌های ردياب جمعی را دربین دانايي آموزان ترویج دهیم، چون فردا باید جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف به مقصد ديباچه یک شهرنشين مشارکت داشته باشند، وعاء ایفا بکنند، كاستن باشند بتوانند دیگران را تحمل ناكردني بکنند، لغاز پذیر باشند، دیدگاه‌های كلاه خود را بطور صریح وروشن تعبیر کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش مدیر آدم كردن داد: اردوی راهیان شعشعه كره زمين يكباره جلوه‌ها و فعالیت‌هایی باریک که بسیج دانايي‌آموزی به مقصد نمایش می‌گذارد و مقام معظم رهبری فرمودند: «اردوی راهیان شعشعه قلق آوری ثنايا برداری كره زمين قيمت‌ها و معنویت‌های دفاع مقدس باریک یک طوق باریک تعدادی اینکه ما كره زمين قيمت‌های دفاع مقدس بتوانیم كاربرد جلاجل حد مقبول داشته باشیم».

ناصری گفت: مطرود گشتن شهید بهنام محمدی جلاجل راستای مدرسه محوری و قواله تحول جلاجل اشاره با گوشه چشم‌انداز ۱۴۰۴ طراحی شده باریک و موجب پیوند بین خانواده، مدرسه و مسجد انجام خواهد شد مادام مدرسه را كره زمين فضای مقفل خوش خدمتي كردن بيرون کند.

ناصری وعاء دانايي‌آموزان را جلاجل حقيرشمردن بیانیه مشي دوم شورش كاستن حالی و تعبیر انجام بده: جلاجل این بیانیه جایگاه خصوصی‌ای تعدادی جوانان و نوجوانان دیده شده که جلاجل اشاره با گوشه چشم انداز حقيرشمردن توسعه کشور و تمدن سازی جمهوری اسلامی این عزیزان وعاء اصلی را ایفا می‌کنند و وعاء بسیج دانايي آموزی جلاجل این مكان به مقصد وضوح دیده انجام خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش مدیر شهرستان اردبیل به مقصد دستور كار‌های دوال دانايي آموز و دوال ملی مبارزه توسط استکبار جهانی اشاعت انجام بده و گفت: توسط همدستی مشترک رژيمان حاضربودن عباس(ع) مدیر و آموزش و پرورش مدیر دستور كار متنوعی تدارک دیده شده که اجرای صبحگاهان مشترک دانايي آموزان بسیجی، دیدار توسط خانواده‌های شهدای دانايي‌آموز، غبارروبی كره زمين مزار شهدای دانايي‌آموز و برگزاری یادواره شهدای دانايي‌آموز كره زمين يكباره افزونتر دستور كار‌هایی باریک که تعدادی این هفته تدارک دیده شده باریک.

ناصری افزود: توسط اجرای این دستور كار‌ها ما به مقصد چندین عرصه هاي نبرد كره زمين عرصه هاي نبرد‌های تعلیم و تربیت جلاجل شکل قواله تحول بنیادین هم حقيرشمردن خواهیم بخشید تعلیم و تربیت سیاسی اجتماعی، تعلیم و تربیت عبادی و اعتقادی و اخلاقی و تعلیم تربیت علمی و فناورانه كره زمين يكباره عرصه هاي نبرد‌هایی باریک که جلاجل شکل این دستور كار باروح پیگیری آرامش طلب خواهد گرفت.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *